Kauppatieteellisiä kaikuja

PÄÄKIRJOITUS, KAUPPATIETEELLISIÄ KAIKUJA 1/2018 
| Kauppatieteellinen yhdistys

Tervetuloa lukemaan Kauppatieteellisen yhdistyksen uutta verkkojulkaisua! KTY:n tavoitteena on toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä. Tämä verkkojulkaisu on uusi kanava tuohon yhteydenpitoon. Valtaosa uudesta suomalaisesta…

Lue lisää
KAUPPAKORKEAKOULUT SUOMESSA: KORKEAMMAN KAUPPASIVISTYKSEN ASIALLA
| Kerttu Kettunen

”Kaupan ja teollisuuden suurenmoinen kehitys vaatii liikeyritysten johtajina ja korkeampina toimimiehinä työskenteleviltä henkilöiltä jotenkin perinpohjaista ammattisivistystä ja laajaa käytännöllistä kokemusta, samalla…

Lue lisää
PSYKOLOGISET SOPIMUKSET AKATEEMISESSA JOHTAMISESSA
| Riitta Nurkkala

Yliopistojen johtamisessa ja kehittämisessä tavoitellaan eri tahojen välistä ohjaustasapainoa. Tässä työssä dekaaneilla on keskeinen rooli. He työskentelevät tiedeyhteisöjen ja yliopiston ylimmän…

Lue lisää
“TULIPALOJA TÄSSÄ SAMMUTETAAN” – KORKEAKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN STRATEGISENA JA RAKENTEELLISENA PROSESSINA
| Ville Sarpo

Kansainvälistyminen on yksi haastavimmista strategisista prosesseista organisaatioissa. Sen johtaminen ja tarkoituksenmukainen edistäminen vaatii organisaatiolta paljon niin strategisesti kuin rakenteellisesti. Korkeakoulut ja…

Lue lisää
MILLAINEN ON SUOMEN KORKEAKOULUJEN JOHDON LASKENTATOIMEN NYKYTILA?
| Jukka Pellinen, Hannele Mäkelä, Timo Hyvönen, Antti Fredriksson

Suomen korkeakoulujärjestelmässä on toteutettu 1990-luvulta lähtien joukko uudistuksia, jotka ovat kohdistuneet rahoituksen allokointiin korkeakoulujen välillä, tuloksellisuusmittausta hyödyntävään sopimusohjaukseen, täydentävän tutkimusprojektirahoituksen merkityksen…

Lue lisää
KUN YLIOPISTOJEN SUORITUSTA MITATAAN TUOTTEINA – MITEN KÄVI AKATEEMISEN EETOKSEN?
| Kirsi-Mari Kallio

“En suosittele yliopistouraa kenellekään lahjakkaalle, analyyttiselle tai älykkäälle ihmiselle. Yliopisto sopii työpaikaksi lähinnä pyrkyreille.” (Tutkija, humanistiset tieteet) Korkeakoulutus ja yliopistot ovat olleet…

Lue lisää
KAUPPAKORKEAKOULUJEN PIILEVÄT IDEOLOGIAT
| Kimmo Alajoutsijärvi

Kauppakorkeakoulut ovat historiallisen kehityksensä tuloksia. Ne ovat aina olleet kytköksissä ympäristöönsä ja sen aatemaailmaan. Jos emme tunne kauppakorkeakoulujen vanhoja juuria, suhteemme…

Lue lisää