Kauppatieteellisiä kaikuja

MILLAINEN ON SUOMEN KORKEAKOULUJEN JOHDON LASKENTATOIMEN NYKYTILA?
| Jukka Pellinen, Hannele Mäkelä, Timo Hyvönen, Antti Fredriksson

Suomen korkeakoulujärjestelmässä on toteutettu 1990-luvulta lähtien joukko uudistuksia, jotka ovat kohdistuneet rahoituksen allokointiin korkeakoulujen välillä, tuloksellisuusmittausta hyödyntävään sopimusohjaukseen, täydentävän tutkimusprojektirahoituksen merkityksen…

Lue lisää
KUN YLIOPISTOJEN SUORITUSTA MITATAAN TUOTTEINA – MITEN KÄVI AKATEEMISEN EETOKSEN?
| Kirsi-Mari Kallio

“En suosittele yliopistouraa kenellekään lahjakkaalle, analyyttiselle tai älykkäälle ihmiselle. Yliopisto sopii työpaikaksi lähinnä pyrkyreille.” (Tutkija, humanistiset tieteet) Korkeakoulutus ja yliopistot ovat olleet…

Lue lisää
KAUPPAKORKEAKOULUJEN PIILEVÄT IDEOLOGIAT
| Kimmo Alajoutsijärvi

Kauppakorkeakoulut ovat historiallisen kehityksensä tuloksia. Ne ovat aina olleet kytköksissä ympäristöönsä ja sen aatemaailmaan. Jos emme tunne kauppakorkeakoulujen vanhoja juuria, suhteemme…

Lue lisää