Kauppatieteellisiä kaikuja

Kauppatieteellisiä kaikuja on Kauppatieteellisen yhdistyksen toimittama julkaisu, joka edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittää tutkimustietoa kauppatieteellisestä alasta ja sen uusista avauksista kaikille kiinnostuneille. Julkaisun artikkelit perustuvat korkeatasoisissa tieteelisissä aikakauslehdissä julkaistuihin tai sellaisiin hyväksyttyihin artikkeleihin, väitöskirjoihin tai lektioihin. Kauppatieteellisiä kaikuja -julkaisun tarkoituksena on tuoda referee-prosessin läpikäynyttä tutkimusta laajemman yleisön tietoisuuteen.

Kauppatieteellisiä kaikuja edustaa tasapuolisesti kaikkia kauppatieteen eri aloja ja osallistuu suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja liikkeenjohdolliseen keskusteluun. Julkaisulla on toimitusneuvosto ja päätoimittaja. Julkaisulle haetaan myöhemmin ISSN-numero ja JUFO-luokitus. Julkaisu on suomenkielinen.

Tuorein numero on julkaistu huhtikuussa 2020. Nautinnollisia lukuhetkiä!

Siirry lukemaan Kauppatieteellisiä kaikuja.