Kauppatieteellisiä keskusteluja on Kauppatieteellisen yhdistyksen uusi julkaisufoorumi, joka levittää kannanottoja ja bpunnittuja ajatuksia kauppatieteellisestä alasta ja sen ajankohtaisista asioista kaikille kiinnostuneille. Julkaistavat kirjoitukset perustuvat kirjoittajien omiin käsityksiin ja näkemyksiin esillä olevista asioista eivätkä sinällään edusta Kauppatieteellisen yhdistyksen ajatuksia tai virallista kantaa.

Kauppatieteellisiä keskusteluja pyrkii edustamaan laajasti kauppatieteen eri aloja ja osallistuu näin suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja liikkeenjohdolliseen keskusteluun. Kauppatieteellisiä keskusteluja -julkaisufoorumin tarkoituksena on tarjota yksi kiinnostava kanava tuoda kauppatieteellisestä keskustelua laajemman yleisön tietoisuuteen.

Julkaisufoorumista ja siellä julkaistavista kirjoituksista vastaa Kauppatieteellinen yhdistys. Toimintaa koordinoi Kauppatieteellisen yhdistyksen hallituksen linjausten pohjalta yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Tarjolla olevia kirjoituksia voi toimittaa toiminnanjohtaja Lasse Mitroselle: lasse.mitronen@gmail.com

Tuoreimmat kirjoitukset on nyt julkaistu sivullamme. Kirjoitusten herättämän keskustelun foorumina toimii twitteralusta #kauppatiede

Nautinnollisia lukuhetkiä!

Siirry lukemaan Kauppatieteellisiä keskusteluja.