Kauppatieteellinen yhdistys vieraili Helsingin hovioikeudessa maaliskuussa. Vierailu oli paitsi erittäin kiinnostava ja informatiivinen, myös hyvin lämminhenkinen.

”Olenkohan lainkaan sopiva henkilö ottamaan vastaan näin arvovaltaisia vieraita”, aloitti Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä toivottaessaan 12-päistä vierasjoukkoa tervetulleeksi. ”Helsingin Hovioikeudessa vain muutamalla on tohtorintutkinto”.

Könkkölä ja hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltonen ottivat vieraat vastaan täysistuntosalissa, jonka seiniä kehysti kuvat hovioikeuden aiemmista presidenteistä. Tässä ns. plenum-salissa on aiempina vuosikymmeninä tehty tiukkaa sosiaali- ja alkoholipolitiikkaa, sillä kyseinen sali toimi Alkon hallintoneuvoston kokoushuoneena. Helsingin hovioikeus muutti Alkon pääkonttorina toimineisiin tiloihin Salmisaaren vuonna 2010.

Könkkölä kertoi Hovioikeuden historiasta ja toiminnasta, mikä herätti paljon kysymyksiä ja sai aikaan aktiivista keskustelua. Positiivista pohdiskelua herätti mm. tieto, että rikollisuus on Suomessa vähentynyt yleisesti. Tämä johtunee osin siitä, että väestö on vanhentunut ja ajanviettotavat ovat muuttuneet.  Vanhemmat tekevät rikoksia nuoria vähemmän, ja nuoret taas viettävät aikaansa mieluummin muualla kuin kaduilla hengaillen.

Hovioikeuden työmäärää tämä ei kuitenkaan ole pienentänyt. Vaikka sinne tulevien juttujen määrä on vähentynyt, jutut ovat suurempia ja työläämpiä kuin ennen. Maailman monimutkaistuminen näkyy siten myös Helsingin Hovioikeuden 150 työntekijän arjessa.

Kaunista arkkitehtuuria

Osana vierailua Kauppatieteellisen yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan Helsingin hovioikeuden upeisiin tiloihin, jotka on remontoitu varta vasten hovioikeuden tarpeisiin vuosituhannen alkupuolella. Tilat on entisöity upeaan funkkistyyliin. Tiloissa on käytetty leimallisen paljon puuta ja niiden alkuperäinen värimaailma on palautettu. Huonekaluista osa on alkuperäisiä.

Salmisaaren oikeustalona tunnettu 1940-luvulla valmistunut rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Rakennus on arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema ja nykyään pitkälti suojeltu. Ulkoisesti se edustaa punatiilistä funktionalistista teollisuusarkkitehtuuria. Tumma punatiili oli yleistä rakennuksen suunnitellulle Vähäkalliolle, vaikkakin epätyypillistä funkkisarkkitehtuurille.

Helsingin hovioikeus on perustettu vuonna 1952. Hovioikeuksia on Suomessa yhteensä viisi, joista vanhin – Turun hovioikeus – on perustettu jo vuonna 1623.  Hovioikeus on siten vanhimpia organisaatioita, joita Ruotsi-Suomesta löytyy.