Tervetuloa lukemaan Kauppatieteellisen yhdistyksen uutta verkkojulkaisua! KTY:n tavoitteena on toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä. Tämä verkkojulkaisu on uusi kanava tuohon yhteydenpitoon.

Valtaosa uudesta suomalaisesta kauppatieteellisestä tutkimuksesta julkaistaan nykyään englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa. Nuo julkaisut on suunnattu akateemisille yleisöille ja niinpä moni mielenkiintoinen tutkimus jääkin tyystin tuntemattomaksi suomalaisille yleisöille. Julkaisumme paikkaa tätä ammottavaa aukkoa.

Julkaisumme artikkelit ovat kauppatieteilijöiden ja muiden alasta kiinnostuneiden tutkijoiden kirjoittamia. Kohderyhmänä ovat alan tutkimuksesta ja uusista avauksista kiinnostuneet liike-elämän päättäjät, tutkijat ja poliittiset vaikuttajat. Artikkelit ovat kaikkien luettavissa ja yleistajuisesti kirjoitettu. Julkaisumme edustaa tasapuolisesti kaikkia kauppatieteen eri aloja ja osallistuu suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja liikkeenjohdolliseen keskusteluun. Niinpä annoimme julkaisulle nimeksi Kauppatieteellisiä kaikuja.

Julkaisumme ensimmäiseen numeroon olemme valinneet teemaksi ”Yliopistojen johtaminen”. Tällä valinnalla haluamme korostaa korkeakoulujemme merkitystä suomalaisen liike-elämän osaamisen kehittäjänä. Onhan suurella osalla Suomen liike-elämän päättäjistä kaupallinen tai muu korkeakoulututkinto. Mutta millaista johtamista yliopistoissamme opitaan? Onko suutarin lapsella kenkiä? Vai pitääkö yliopistojen johtamisen ollakin tyystin erilaista kuin yritysten johtamisen?

Tässä numerossa julkaisemme kuusi mielenkiintoista artikkelia, jotka tarkastelevat teemaamme eri näkökulmista. Kerttu Kettunen Turun yliopistosta tarjoaa meille katsauksen kauppakorkeakoulujen historiaan. Hän nostaa esiin, kuinka se mitä pidämme itsestään selvänä, onkin usein vaikutteille altista kunkin ajan ideologista valintaa. Riitta Nurkkala Lapin yliopistosta pureutuu yliopistojen johtamiseen dekaanien työn ja erityisesti psykologisten sopimusten kautta. Hän havaitsee samoin kuin Kirsi-Mari Kallio Turun yliopistosta, että moni liike-elämän toimintamalli tuntuu yliopistomaailmassa vieraalta. Kallion tutkimus käsittelee suorituksen mittaamista ja johtopäätöksenään Kallio toteaa, että akateeminen eetos on muuttumassa. Samaa ristiriitaisuutta yliopiston ja henkilökohtaisten tavoitteiden välillä havaitsee Ville Sarpo Jyväskylän yliopistosta, joka käsittelee artikkelissaan korkeakoulujen kansainvälistymistä. Jukka Pellinen (Jyväskylän yliopisto), Hannele Mäkelä (Tampereen yliopisto), Timo Hyvönen (Tampereen yliopisto) ja Antti Fredriksson (Suomen Akatemia / Turun yliopisto) ovat tutkineet yliopistojen laskentatoimea ja havaitsevat myös ristiriidan tavoitteiden ja toteutuksen välillä. Numeromme viimeisessä artikkelissa palaamme kauppakorkeakoulujen kehitykseen ja niiden piileviin ideologioihin. Kimmo Alajoutsijärvi (Jyväskylän yliopisto & Universitetet i Agder) on kirjoittanut kriittisen ja provokatiivisen artikkeliin, joka todella saa pohtimaan mihin yliopistojemme johtaminen perustuu.

Ensimmäisen numeromme teeman voi tulkita myös akateemikkojen oman navan tuijotteluksi. Onko älyllisesti innotonta tutkia omaa organisaatiota eikä edes vaivautua ulkomaailmaan? Tästä ei ole kyse vaan päinvastoin itsensä tutkiminen akateemisten standardien mukaan on vaativaa. Lisäksi tutkija saattaa tuntea asettavansa oman uransa alttiiksi raportoidessaan tuloksia, jotka ehkä eivät miellytä kaikkia.

Tulevaisuudessa keskitymme kuitenkin enemmän tutkimukseen, joka käsittelee nimenomaan yrityksiä ja niiden toimintaa sekä liike-elämää laaja-alaisemmin. Kuuntelemme myös mielellämme lukijoiden näkemyksiä siitä, mitkä aiheet ovat kiinnostavia. Kerro meille millaisesta tutkimuksesta ja aihepiireistä haluaisit lukea – me suuntaamme sellaisten tutkijoiden luokse, jotka tutkivat lukijoitamme kiinnostavia asioita. Kerro myös mieltä olet artikkeleista ja niiden formaatista: mikä toimii ja mikä ei? Haluamme kehittää julkaisuamme sellaiseksi, johon lukijat haluavat palata.

Ja lopuksi vielä: kertokaa julkaisustamme kaikille, joiden arvelette olevan kiinnostuneita uusimmasta tiedosta ja uuden oppimisesta! Suuret kiitokset kaikille kirjoittajille ja ennen kaikkea kaikille lukijoillemme!

Kauppatieteellisiä kaikuja -toimitusneuvosto
Perttu Kähäri, KTY:n varapuheenjohtaja, Aalto-yliopisto
Jukka-Pekka Heikkilä, Aalto-yliopisto
Timo Hyvönen, Tampereen yliopisto
Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto
Anne Rindell, Hanken

Päätoimittaja
Hanna-Mari Aula, KTY:n toiminnanjohtaja