Background

Visiopäivä 12.10.2017
Teemana vienti

Vuoden 2017 Visiopäivässä keskustellaan viennistä ja yritysten kansainvälistymisestä. Toimiiko Suomen vienninedistämis-
järjestelmä? Miten onnistutaan koulutusviennissä? Mikä on ratkaisevaa startupin kansainvälistymisessä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan!

 

Klo 15.00-17.30
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasila

Ohjelma

klo 15.00-17.30 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13, Helsinki

Teemu Kokko, KTT, rehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tervetuloa Visiopäivään ja Haaga-Heliaan – Haasteet ja mahdollisuudet ammatillisen korkea-asteen koulutuksen viennissä.

Jenni Pajunen, CEO, Nordic Institute of Dental Education
Koulutuksesta vauhtia huipputeknologian vientiin.

Suvi Haimi, CEO, founder, Sulapac Oy
Sulapacin materiaali-innovaatio haastaa muovin kansainvälisillä markkinoilla. Kun yrityksen tavoitteena on nopea kansainvälistyminen, siltä edellytetään joustavuutta ja nopeaa reagointia aina ansaintamallia myöden.

Jukka Viitanen, KTT, CEO, Resolute HQ Inc
Kuka vientiämme edistää? Tuleeko tulosta? – Vienninedistämisen mallit meillä ja muualla, osaamisviennin haasteet, kokonaisratkaisujen vientikyky.

Tuula Mittilä, KTT, puheenjohtaja, Kauppatieteellinen yhdistys ry
Päivän yhteenveto ja päätössanat

Kevyttä iltapaa ja juomaa.

Vapaa pääsy.

Ilmoittaudu Visiopäivään 2017

Nimi (pakollinen)

Titteli

Osoite (pakollinen)

Postitoimipaikka (pakollinen)

Sähköposti(pakollinen)

Puhelin

Visiopäivän alustajat

KTT ja markkinoinnin dosentti Teemu Kokko toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtorina.
Uransa aikana hän on asunut ja työskennellyt Yhdysvalloissa, Venäjällä, Unkarissa ja Norjassa,
mistä johtuen hän on erityisen aktiivinen kansainvälisissä suhteissa. Hän on myös toiminut
vierailevana lehtorina useissa korkeakouluissa sekä ulkomailla että Suomessa. Vapaa-aikanaan
Teemu tekee asiakaskäyttäytymiseen ja palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä sekä
kirjoittaa niihin liittyvistä aiheista useisiin lehtiin. Henkinen koti löytyy HIFK:sta.

Jenni Pajunen on toimitusjohtajana Nordic Institute of Dental Educationissa, joka on Planmecan ja Turun yliopiston yhteinen koulutusvientiyritys. Hän työskenteli Maailmanpankissa ja EU:lla kehitysyhteistyötehtävissä ja vaalitarkkailijana 2002-13 ja asui ulkomailla Belgiassa, Barbadoksella, Angolassa ja Yhdysvalloissa.  Pajunen on koulutukseltaan KTM (Aalto-yliopisto) ja EU-politiikan maisteri (College of Europe, Belgia). Vapaa-ajallaan hän toimii kaupunginvaltuutettuna Helsingissä (Kok.) ja harrastaa matkailua ja liikuntaa.

PhD Suvi Haimi on Sulapac Oy:n toimitusjohtaja, joka on kerännyt menestyksekkään tiimin Sulapac Oy:n taakse haastamaan muovin pakkausmarkkinoilla. Sulapac on kehittänyt yhden maailman ekologisimmista pakkausmateriaaleista, joka on muovin kaltainen, mutta ei sisällä lainkaan muovia. Suvi päätti lähteä tutkijasta yrittäjäksi, jotta voisi paremmin toteuttaa visiotaan biomateriaalien hyödyntämisestä maailmalla.

KTT Jukka Viitanen on kansainvälisesti kokenut ja tunnustettu alueellisten innovaatio-järjestelmien ja -alustojen kehittäjä ja toteuttaja. Hän on ollut mukana arvioimassa ja kehittämässä mm. kansallisten innovaatiojärjestelmien, kampusalueiden, tiede- ja teknologia-puistoympäristöjen, teknologiansiirto-ohjelmien ja kasvuyritysalustojen toimintaa.

Viitasen asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat olleet niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin johto yli 20 eri maasta, erityisesti Euroopassa ja Aasiassa, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomessa ratkaisuja on kehitetty kuutoskaupunkien, Tekesin, ministeriöiden, rakennusliikkeiden ja kasvuyritysten haasteisiin. Keskeiset teemat ovat liittyneet alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämiseen, innovaatioalustojen linkittämiseen kaupunkirakenteisiin ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen innovaatioekosysteemien avaintoimijoina. Viitanen on aktiivinen yrittäjä, osaaja ja kumppani globaaleissa innovaatioverkostoissa.

KTT Tuula Mittilä on työskennellyt sekä pienten suomalaisten yritysten talous- ja henkilöstöhallinnon ja myyntitehtävissä että  globaalin yrityksen toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, Lipputaito Oy:n partnerina ja toimitusjohtajana. Akateemisen uransa aikana hän toimi markkinoinnin lehtorina ja hoiti 14 vuotta alan professuurin ensin Tampereen yliopistossa ja sitten Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Hän on toimittanut yhdessä emeritusprofessori Uolevi Lehtisen kanssa teoksen ”Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä” (2006). Hänen akateeminen tuotantonsa sisältää kontribuutioita markkinoinnin, teollisten liikesuhteiden analysoinnin, palvelutalouden ja strategisen liiketoimintaosaamisen alueilta.

Materiaalit

Haasteet ja mahdollisuudet ammatillisen korkea-asteen koulutuksen viennissä.
Teemu Kokko

Koulutuksesta vauhtia huipputeknologian vientiin.
Jenni Pajunen

Sulpacin materiaali-innovaatio haastaa muovin kansainvälisillä markkinoilla.
Suvi Haimi

Tilastotietoja viennistä.
Tuula Mittilä

Visiopäivät

Vuoden 2017 Visiopäivä järjestettiin 12.10.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Päivän teemana oli vienti.