Vuoden 2017 Visiopäivä alkoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtorin, Teemu Kokkon tervetuliaispuheella. Puheessaan Kokko kertoi haasteista ja mahdollisuuksista ammatillisen korkea-asteen koulutuksen viennissä. Haaga-Helia on toiminut koulutuksen viennissä aktiivisesti ja mm. syksyllä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu käynnisti ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutusohjelman Meksikossa.

Institute of Dental Educationin toimitusjohtaja Jenni Pajunen korosti puheenvuorossa oivallisesti koulutuksen tärkeyttä huipputeknologian viennissä. Hurjaa vauhtia kehittyvä teknologia tuo lukuisia uusia mahdollisuuksia kehittyä terveysteknologian alalla. Sen vuoksi koulutuksen merkitys laitteiden käyttöönotossa korostuu entisestään. Näin varmistetaan, että asiakkaita voidaan jatkossa palvella entistäkin paremin.

Sulapac Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Suvi Haimi osoitti, kuinka Sulapacin materiaali-innovaatio haastaa muovin kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen tavoitteena on nopea kansainvälistyminen ja markkina-aika on tavoitteelle otollinen, sillä ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä mitä enenevässä määrin ja monet haluavat olla omilla valinnoillaan vaikuttamassa muovin määrän vähentämiseen. Sulapac Oy:n materiaali-innovaatio onkin käytössä jo monessa yrityksessä, muun muassa Lumenen tuotepakkauksissa.

Resoluten toimitusjohtaja Jukka Viitanen tarttui puheessaan suomalaisen viennin tärkeimpiin kysymyksiin. Kuka vientiämme edistää ja tuottaako se tulosta. Puheenvuoro sai aikaan yleisössä useita eri puheenvuoroja ja keskustelua suomen tämän hetkisestä viennin tilasta. Keskustelun aikana kielitaidon merkitys viennin onnistumisessa korostui. On siis ensiarvoisen tärkeää kiinnittää myös tulevaisuudessa huomiota kielten opetukseen koulutuksessa, sillä se on yksi tärkeimmistä valttikorteista ulkomaankaupassa.

Kauppatieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Mittilä piti Visiopäivän päätöspuheenvuoron ja näytti, miltä Suomen viennin tila näyttää tilastojen valossa. Mittilä linjasi yhdistyksen päätehtäväksi ylläpitää ja edistää kaupallista tietoa ja osaamista Suomessa.

Krista Peltonen ja Ida-Roosa Rauhala
Kuva: Sanni Arponen

****************
Kauppatieteellinen yhdistys teki tämän vuoden Visiopäivän järjestämisessä yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden kanssa. Kaikki johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat osana opintojaan työelämän yritystilaisuuden järjestämiseen. Yritystilisuuden järjestämisprojekti on osa opintojaksoa, joka antaa myös teoreettiset valmiudet tilaisuuksien järjestämiseen. Visiopäivän opiskelijatiimissä olivat mukana Krista Peltonen, Ida-Roosa Rauhala, Viivi Odia, Sanni Arponen ja Tanja Rautasalo.