Kauppatieteellinen yhdistys järjestää torstaina 12.3. keskusteluillan, jossa tutustutaan kauppatieteellisen osaamisen vientiin Pohjois-Koreaan jäsenemme Jukka-Pekka Heikkilän alustamana.

Ennen illan ohjelmaa kutsutaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään ensimmäistä kertaa viime kevään vuosikokouksessa vireille pantua muutosesitystä yhdistyksen sääntöihin.

Aika: Torstai 12.3.2014 kello 17.00
Paikka: Vanha Ylioppilastalo (Musiikkisali), Mannerheimintie 3, Helsinki
Ilmoittautuminen (tarjoilun mitoittamiseksi): 10.3.2015 klo 12 mennessä täällä

Sääntömuutosesityksen ensimmäinen käsittely

Yhdistyksen vuosikokous 28.4.2014 antoi johtokunnalle valmisteltavaksi mahdollisen muutoksen yhdistyksen sääntöihin, joka helpottaisi johtokunnan toimivuutta esimerkiksi päätösvaltaisuusehtoja lieventämällä. Syksyn 2014 aikana käytiin läpi yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan yhdistyshallinnon asiantuntija Kari Loimun avulla.

Ehdotus uusiksi säännöiksi sekä muutosten erittely perusteluineen ovat tutustuttavissa osoitteessa http://www.www.kauppatieteellinenyhdistys.fi/toiminta/tapahtumakalenteri/ ja saatavissa toiminnanjohtajalta. Yhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan muutosta koskeva esitys on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Molemmissa kokouksissa vaaditaan päätökseen vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

Kauppatieteitä Pohjois-Koreaan

Aalto-yliopiston post-doc tutkija KTT Jukka-Pekka Heikkilä alustaa työstään kauppatieteiden professorina Pohjois-Koreassa. Jukka-Pekka on asunut Pohjois-Koreassa eri pituisia ajanjaksoja vuodesta 2012 lähtien. Hänen työnsä Pjongjangissa on Royal Societyn ja British Academyn rahoittamaa. Syksyllä 2014 Jukka-Pekka opetti maan historian ensimmäinen start-up kurssin.

Alustuksen ja keskustelun teemoina ovat mm. arki yliopistolla ja talous Pohjois-Koreassa. Lisäksi esityksessä tarkastellaan mahdollisuuksia (länsimaalaisen) kauppatieteiden opetuksen ja tutkimuksen lisäämiseen Pohjois-Koreassa.