Kauppatieteellisen Yhdistyksen uusi postiosoite on

Kauppatieteellinen Yhdistys ry
PL 149
00101 Helsinki