Kauppatieteellinen yhdistys ry

on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on

ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin
edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta
toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä

Liity jäseneksi!

Ylläpidämme ja laajennamme harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin. Toimimme yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä.
Tule mukaan toimintaamme, mikäli olet kiinnostunut kauppatieteellisistä tai muista elinkeinoelämään liittyvistä kysymyksistä ja haluat laajentaa tietämystäsi alan tutkimuksen uusimmista virtauksista.

Liity tästä

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

  • lisäämällä kauppatieteellistä alaa koskevaa julkista keskustelua
  • järjestämällä seminaareja ja esitelmätilaisuuksia
  • järjestämällä yritysvierailuja ja muita jäsentapahtumia
  • tukemalla kauppatieteellistä tutkimustyötä ja opiskelua
  • tukemalla alan julkaisujen toimittamista ja jakelua
  • toimimalla muilla sopiviksi katsotuilla tavoilla

Perinteiset yritysvierailut

Perinteiset yritysvierailut on tarkoitettu pelkästään yhdistyksen jäsenistölle. Vierailut ovat luonteeltaan sosiaalisia, jäsenistöä yhteen kokoavia tapahtumia.

Tilaisuudessa yrityksen edustaja pitää alustuksen jostakin ajankohtaisesta aiheesta, minkä jälkeen siitä keskustellaan yhteisesti. Yhdistyksen edustaja voi esittää valmistellun vastauspuheenvuoron.

Tavoitteena on valottaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti ajankohtaisia tapahtumia talouselämän ja hallinnon eri alueilta. Osallistujamäärä tilaisuuksissa on tyypillisesti 20-40. Yritysvierailuja järjestetään kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Visiopäivä

Visiopäivä järjestetään kerran vuodessa. Visiopäivän avulla pyritään syventämään kauppatieteellistä keskustelua mutta myös vaikuttamaan päätöksentekoon ja päättäjiin.

Visiopäivät ovat avoimia yhdistyksen jäsenille. Tilaisuuksiin kutsutaan myös julkisen vallan, yritysten ja tiedeyhteisön edustajia. Osallistujamäärä tilaisuuksissa voi olla suurehko, jopa yli 100 henkilöä.

Muut tilaisuudet

Muut tilaisuudet, esimerkiksi Business Competence Arena ja KTY-Sefe -yhteisseminaari.

Näitä ei välttämättä järjestetä yhtä säännöllisesti kuin edellä mainittuja tilaisuuksia, vaan johtokunnan harkinnan mukaisesti. Osallistujien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.