Hugo Raninen mitali

Hugo Raninen – mitali

Kauppatieteellinen Yhdistys on lyöttänyt v. 1981 50-vuotisen toimintansa kunniaksi professori Aimo Tukiaisen suunnitteleman mitalin, johon on kuvattu yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja suomalaisen liiketaloustieteen merkkihenkilö, professori Hugo Raninen. Mitali myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

Syksyllä 2010 päätettiin valmistuttaa uusi painos Hugo Ranisen mitaleita. Ensimmäinen mitali jaettiin yhdistyksen 80-vuotisjuhlan yhteydessä 9.3.2011 professori Yves Dozille ja valtiosihteeri Raimo Sailakselle.

Vuodesta 2000 lähtien mitali on myönnetty seuraaville henkilöille:

2011

Yves Doz
Raimo Sailas

2010

Elsa Pöysti-Laakso

2009

Ritva Laakso-Manninen

2008

Pekka Ala-Pietilä
Anne Brunila

2007

Veikko Leivo
Paavo Okko

2006

Matti Honkala
Pekka Korhonen
Markku Koskela
Alf-Erik Lerviks
Tuula Mittilä
Kari Neilimo
Pekka Pokela
Mika Vaihekoski
Erkki Virtanen
Jyrki Wallenius

2005

Christian Grönroos
Tapio Reponen

2004

Jorma Ollila
Mauri Pekkarinen
Veli-Pekka Saarnivaara
Raimo Väyrynen

2003

Niilo Home
Mikko Kosonen
Martin Lindell
Raimo Nurmi

2002

Jaakko Honko
Eero Kasanen
Veikko Kasurinen
Marianne Stenius

2001

Mika Kaskimies
Matti Koiranen
Arto Lahti
Uolevi Lehtinen
Vesa Mäkinen
Aarni Nyberg
Meeri Saarsalmi
Matti Sarakontu
Heikki Timonen
Kari Toiviainen
Pertti Tuomala
Matti Urrila
Fedi Vainio
Leo Virtaneva
Leif Åberg

2000

Eero Artto
Reijo Luostarinen
Kalevi Piha
Aatto Prihti
Eero Prokkola
Seppo Sipola